YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ

YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ

 

Yaratıcı drama ile tanışmak isteyen, kişisel gelişimi için dramayı hayatında aktif olarak kullanmak isteyen y da profesyonel hayatında yaratıcı drama teknikleri ile kendini eliştirmek isteyen katılımcılarla gerçekleştirilen çalışmalardır.

 

Bire bir ya da grup çalışması olarak atölye gerçekleşebilir. Bir atölye günü  2 saattir.

 

 

 

PROGRAMIN AMACI

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Moral değerleri geliştirme,
 • Kendini tanıma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • İnsanların; diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
 • Empati becerisi geliştirme, amaçlarını taşımaktadır.
 • Yaratıcı Drama Oyunları öğrenerek, bunları uygulama yetisine sahip olma

İÇERİK

Doğaçlama: Doğaçlama ve doğaçlama içindeki insan

Rol Oynama: Oynama ve Ol-ma

Grup Ol-ma

Oyuncu İnsan

Bilinç dışı ve bilinçte yaratım

An da oluşum

Grupla yaratım ve hikayeler

Kurgulama

Yaratıcı Dramada oyun ve oyun kurmaca

Uygulamalar

 

 

Program; konusunda uzman bir eğitmen Lider ve bir danışman tarafından yürütülür.

Rahat kıyafetlerle gelinmelidir. Yedek tişört vs. gerekebilir.