Gerek tiyatro sahnesi, gerekse sunumlarda ve eğitimlerde sahne kullanma becerilerinin öğretildiği bire bir eğitimlerdir.

 

Sahne platform becerileri

Sahnede beden kullanımı

Sahnede ses kullanımı

Sahnede nefes  kullanımı

 

Sahne de iletişim

Sahne mekan ilişkisi

 

konu başlıklarından bir kaçıdır.

Daha çok ilk görüşmeden sonra ihtiyaca göre şekillenen detaylı bir eğitimdir.