Profesyonel hayatta güzel ve etkin konuşma becerilerinin ne kadar önemli olduğu tartışılmazdır.

 

Bu sebeple, diksiyon eğitimi, bire bir ve iki eğitmenle birlikte çalıştırılır.

 

Eğitim içeriği; ses kullanımı, nefes kullanımı, ve beden kullanımı ile birlikte, doğru ve etkin konuşma becerileridir.Detaylı olarak, okuma, diksiyon, artikülasyon ve boğumlama ve doğru tonlama ve vurgulama bazı konu başlıklarındandır.

 

Diksiyon nedir ? Neden ihtiyacımız vardır ?

Diksiyon duygu ve düşüncelerimizi  vurgu, nefes, jest ve hareket yöntemlerinden yaralanarak  karşımızda ki kişiye  doğru aktarabilmek  sanatıdır.

 

Diksiyonun Genel Amacı :

 • Kuralllara uygun akıcı, anlaşılır İstanbul Türkçesi konuşma becerisi.
 • Bireyin kendini etkili bir biçimde ifade edebilmesi.
 • Bireyin yaşam koşulları içierisnde farkındalığını arttırabilmek.
 • Topluluk önünde konuşurken heyecanın kontrol edebilmesi.
 • Sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesi.
 • Bireyin karşısında kişiyi ikna edebilmesi.

 

 

Diksiyonun Temel İçeriği:

 • Vücudun doğru kullanımı .(Omurga kullanımı)
 • Diyafram nefesinin kullanımı.
 • Sesin etkili kullanımı, Ses eğitimi.
 • Harflerin doğru kullanımı.
 • Vurgu, tonlama, jest ve mimik kullanımı.
 • Doğaçlama. ( Yaratıcı Drama'dan yararlanma.)