Kurumsal Seminerler; çoğunlukla Soft Skills paylaşımlardır.Türkçesi ince yetenekler olan " Soft Skills"; bireyin duygusal zekası ile ilgili sosyolojik bir terimdir.

 

Davranışlar, sosyal zarafet, iletişim, dil, alışkanlıklar, arkadaşlık ve iyimserlik gibi konularla ilgilidir. İnce beceriler bireyin iletişimini, iş performansını ve kariyerini etkiler.

 

Bireyin ince beceriler yeteneği bir organizasyonun başarısına doğrudan etki eder. Özellikle o organizasyon müşterilerle yüz yüze ilişkilere sahipse, personelini bu yetenekler konusunda eğitirlerse daha başarılı olacaklardır.

 

Kişiler alışkanlıklar ve davranışlar üzerine personelini eğitmek bir şirket için uzun vadede akıllı bir yatırım olacaktır.

 

Bu sebepten işverenler bu eğitimlere daha fazla önem vereye başlamışlardır.

 

Birçok meslekte ince yeteneklerin mesleki yeteneklerden daha önemi olabileceği düşünülmektedir. Örneğin insanlarla etkili ve olumlu yönde iletişim kurulması gereken bir meslekte mesleki yeteneklerden çok ince yeteneklerin önemi ortaya çıkmaktadır.

 

İnce yetenekler davranışsal ölçülerdir ve aynı zamanda iletişim yetenekleri olarak da adlandırılır.

 

Bu sebeple, tüm eğitimlerimiz, kurumunuzun ihtiyacına göre ve bu çerçevede verilir.

 

İşleyişimiz ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz...