Ayşe Burcu Eren ve Türkan Bayraktar yönetiminde

 

MYK SINAVINA HAZIRLIK için

Mesleki Yeterlilik Koç (Seviye-6)
Mentörlük Sınıfı

 

Birebir ve grup çalışmaları içeren süreçte; çoktan seçmeli, yazılı, mülakat ve performans sınavları birlikte çalışılır.

İçerik:
Sınav Süreci
Sınav Günü
Sınava Çalışma Pratikleri

Koçluk Eşleşmeleri
Koçluk Becerileri
Ses Kayıtları 
Canlı Koçluk Görüşmeleri

Performans, mülakat ve çoktan seçmeli ve yazılı sınav süreçlerinizde, yüksek başarı hedefi...

MYK Sınav Katılım Koşulları

1) Adayların belge alabilmeleri için 5 aşamalı teorik ve performans sınavların her birinden %80 başarılı olmaları gerekmektedir.  Birinci sınav sonrası aday başarılı olamadığı sınavlardan 1 yıl içinde 2 defa daha hibe kapsamında sınava girebilir. 

2)  Sınav başvurusu için herhangi bir ön şart (eğitim, mezuniyet vb.) aranmamaktadır.

3) Teorik sınavlar 1,5 saat olarak pandemi şartlarına uygun olacak şekilde sınıf içinde; performans sınavları Zoom platformundan gerçekleştirilecektir.

4) Ekim  Kasım Aylarında sınavlar; İstanbul-Ankara- İzmir ve Adana'da gerçekleşecektir.

5) Başvuru yoğunluğuna göre ek sınav yerleri ve tarihleri ayrıca duyurulacaktır.    


Paylaş: