Yaratıcı Drama Eğitimi (Atölyeler)

Yaparak, eyleyerek ve yaşayarak yeniden öğrenmeye...

İçinde bulunduğunuz durumlara, farklı bir çerçeveden bakmaya...

Ve kendinizi yeniden keşfetmeye ne dersiniz?

Yetişkinlerle yapılacak Yaratıcı Drama Atölyeleri; gerek iş hayatında, gerekse özel yaşantıda içinde bulunduğumuz durumlar karşısındaki davranış şeklimizi biçimlendirir.

 

ATÖLYENİN AMACI

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • İletişim becerileri geliştirme,
 • Moral değerleri geliştirme,
 • Kendini tanıma,
 • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • Dil becerilerini geliştirme,
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
 • Hayal gücünü geliştirme,
 • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • İnsanların; diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
 • Empati becerisi geliştirme, amaçlarını taşımaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Doğaçlama: Doğaçlama ve doğaçlama içindeki insan

Rol Oynama: Oynama ve Ol-ma

Grup Ol-ma

Oyuncu İnsan

Bilinç dışı ve bilinçte yaratım

An da oluşum

Grupla yaratım ve hikayeler

Kurgulama

Gösteri

Atölyelere katılım bedeli:  Her atölye için 100TL'dir..

Atölyeler; Konusunda uzman bir eğitmen Lider ve bir danışman tarafından yürütülür.

Rahat kıyafetlerle gelinmelidir. Yedek tişört vs. gerekebilir.