Eğer bir işveren en başarılı şirketler arasında yer almak istiyorsa odağına insanı koymak zorunda!
Eğer bir işveren en başarılı şirketler arasında yer almak istiyorsa odağına insanı koymak zorunda!

 

Eski dönemlerdeki üretim odaklı çalışma şekli artık çalışanlarını düşünen insan odaklı bir anlayışa yerini devretti. Eğer bir işveren en başarılı şirketler arasında yer almak istiyorsa odağına insanı koymak zorunda!

 

Bu odak ise çalışan bağlılığı, motivasyon, iletişim ve performans yönetimi gibi kriterlerden geçiyor.

 

Başarıya ulaşmak için öncelikle şirketin, çalışanlarını bu başarıya birlikte ulaşacaklarına inandırması gerekiyor. Kişiler, "Biz şirketimizle bütünüz ve bize değer verildiğini hissediyoruz" duygusunu yaşamalı. Peki ama nasıl? İşte bu noktada iletişim devreye giriyor.

 

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticilerle en üst seviyede iletişim halinde olduğu, aileleriyle geçirdikleri vakitten çok daha fazlasını beraber geçirdikleri iş arkadaşlarıyla gerçekten aile gibi hissedebildikleri bir ortam, memnuniyet ve motivasyonu arttıracaktır.

 

Aslında kurum içi iletişim kavramı; 1940'lı yıllarda "çalışanları eğlendirme", 50'lerde "çalışanları bilgilendirme", 60'larda "çalışanları ikna etme", 70 ve 80'lerde "açık iletişim", 90' larda "çalışan memnuniyeti" tanımlarıyla karşımıza çıktı.

2000'li yıllardan sonra intranetin (şirket içi ağ) hayatımıza girmesi ile, çalışanların paylaşımda bulunabilecekleri, katılım gösterebilecekleri, öneride bulunabilecekleri bir ortam haline dönüşmeye başladı. Bugün gelinen noktada şirketler, artık iç iletişim birimleri oluşturarak, tüm bu çalışmaları bu departman altında yapılandırıyorlar.

 

Türkiye'deki şirketlerde kurum içi iletişim uygulamaları nasıl mı?

Bu konunun önemine inanan şirketler yılda en az bir defa tepe yönetim ile çalışanların bir araya geldiği bir buluşma gerçekleşiyor.

 

Genellikle şirketlerin CEOları her ay, o ay doğum günü olan çalışanlarla veya katılmak isteyen kişilerle bir araya gelip "Sohbet Toplantıları " gerçekleştiriyor.

 

Bu buluşmalarda yönetim ile çalışan arasındaki kopuklukların ortadan kaldırılması ve çalışanların şirket ile ilgili stratejileri, güncel durumu, yeni projeleri en birinci ağızdan duymaları amaçlanıyor. Böylece şirketin hedeflerinin, çalışanlar tarafından kendi hedefleri olarak benimsenmesinde yardımcı oluyor.

 

Bu noktada KUPA Kişisel Gelişim ve Drama Merkezi, Şirket çalışanlarının ilk önce yöneticileriyle ve sonrasında da tüm ekibin de bulunduğu bir toplantı neticesinde, bir seminer ve workshop düzenliyor.

 

Seminer içeriğine göre düzenlenen workshopta katılımcılar, yani çalışanların hepsi,  iletişim içerikli seminerle yüksek farkındalığın ve becerinin ötesinde, yaratıcı drama ve oyunlarla eğlenemeyi  de birlikte gerçekleştiriyorlar.

Kurum içi İletişim Organizasyonu; içeriğinde bir seminer ve workshop içerir.

 

Detaylı bilgi ve işleyişimiz için, lütfen iletişime geçiniz...