Bir Koçluk Aracı olarak SMART ANALİZİ 'ni deneyimlemek ister misiniz?

Profesyonel Bilişsek Koçluk Seansı boyunca; Ön görüşme sürecinde kullanılan analizlerden biridir.

 

Bu analizi, bugün siz de kendi hedefinizle ilgili olarak yapablirsiniz...

 

SMART HEDEFLER OLUŞTURMAK:

 

Burada hedeflerinizi daha net olarak belirlemeyi amaçlayan bir teknik var.

 

Specific ( Belirli) : Eğer hedefler belirliyse ancak o zaman 4 elle sarılıp hedefe doğru hızla ilerleyebiliriz.

 

Bu hedefiniz 1 ile 10 arasında ne kadar net?

 

Measurable( Ölçülebilir) gelişmemizi ölçüp değerlendiriyor olabilmeliyiz.


Bu hedefinizi nasıl ölçümlendirebilirsiniz?

 

Attractive( Çekici) Eğer hedefe ulaşmayı gerçekten istemiyorsak, büyük bir olasılıkla fazla çabada harcamayız.

 

Bu hedefiniz sizin için gerçekten harekete geçirecek kadar tutku içeriyor mu?

 

Realistic( Gerçekçi) Hedefimize ulaşılabilir bir kapasitede olmalıyız.


Bu hedefiniz sizin için ne kadar gerçekçi?

 

Time-framed( Zaman sınırı olan) Belirli bir zaman diliminde bitirmeyi hedeflemeliyiz.

 

Bu hedefinizi ne kadarlık bir zaman diiminde bitirmeyi hedefliyorsunuz?

 

Sorulara verdiğiniz cevaplara göre fark ettiğiniz farkındalıkları benimle paylaşabilirsiniz.

 


Paylaş: