• Anasayfa
  • Blog
  • Sufi kimdir? Derviş kimdir? Bir Dine mensuplar mıdır? Sufizm bir Din midir?
Sufi kimdir? Derviş kimdir? Bir Dine mensuplar mıdır? Sufizm bir Din midir? Sufi kimdir? Derviş kimdir? Bir Dine mensuplar mıdır? Sufizm bir Din midir?

Çok uzun zamandır, yazmak istediğim bir alan... Sufilik...

Son yıllarda iyice içine dalmaya başlayıp, daldıkça daha da derinlere indiğim bir konu...

Felsefi anlamda ne kadar derinlere inilirse inilsin, bir çok yan felsefeyi ve düşünce yapısını, var oluşu yaratılışı bir çok konuyu beraberinde getiren bir deneyim...

Bu deneyimi yaşamınıza dahil ettiğinizde, özünüze bir yolculuk, farkına varış, benliğinize doğru bir yolculuğa başlıyorsunuz.. Sonu yok...

( Hakikati ), yaşam denilen illüzyonu fark ettiren bir yol...

Devam eden yazılarımda daha da açıklığa kavuşturacağım gibi; bu yol, çok aşamalı, bir o kadar da "An" da yaşanıyor.

Peki Nedir Sufizm? Kimdir Sufi? İslam dininle ya da herhangi bir dinle bağlantısı va mıdır? ya da din midir?

Sufizm; asırlardır var olan, hala daha yaşayan XXI. yy. geleneğidir ve bir çok yaklaşımı ve uygulaması vardır. Gerçek sufier her dilde konuşabilir ve birçoğu tamamen normal giysiler giyer. Derviş kelimesi, kapı eşiğinde oturan veya bir şeyin eşiğinde olan, ilerlemeye ve kendisini aşmaya hazır anlamına gelir.

Sufizm'i; hakikatin kendisi olarak yaşama deneyimi şeklinde tanımlayabiliriz. Sufizm hiç bir zaman hiç bir dine, bir ırka ait olammıştır. Çünkü farklılıllar ve üstünlükler, sufilerin kendilerini arındırdıkları aldatmaların ta kendisidir.

Sufizmin kendisi tüm dinlerin özü ve aynı zamanda İslam'ın ruhudur.

İslamın kelime anlamı, herhangi bir düşünce şekli ve dogmaya değil, Hakikatın tek alanına "teslimiyet"tir.

Sufizm, sadece bilgelik anlamına gelen bir kelimenin türevidir ve Kuran'ın savunduğu gibi, "bilgeliği arayın, Çin'de olsa bile"...

Tarihsel olarak, Sufiler, tek bir Kuran yorumuna ve Kuran'a bağlı hukuk ilmine bağlanmamışlardır. Bu da çağlar boyunca, tüm köktendincileri çok tedirgin etmiştir. Günümüzde bu durum, bazı İslam ülkelerinin Sufizm'i yasadışı ilan etmeleriyle halen sürdürülmektedir.

Şimdilik bu kadar ön bilgi; dikkatinizi bu yöne çekmesi açısından oldukça merak uyandırıcı diye düşünüyorum...

Bir sonraki "Sufilik ve Esma" lar başlığında buluşmak üzere diyorum...

3 Haziran 2015 Çarşamba

Blog arşivi için tıklayınız →